Lidia Letizia Legiewicz - Janusz Siwecki

Od Awentynu poprzez Getto do Zatybrza

Usta Prawdy
Awentyn - wysunięte na południe, odcięte od pozostałych, jedno z siedmiu rzymskich wzgórz. U jego stóp na północy rozciąga się starożytny hipodrom, od zachodu malowniczo snuje się Tyber. Swoich gości przyjmuje Awentyn doniosłym spokojem i zaskakującą ciszą. Urzeczeni nim, opiewali Awentyn wielcy włoscy poeci - Gabriele D'Annunzio i noblista Giosuė Carducci.
Pierwotnie Awentyn miał charakter plebejski, później arystokratyczny i bardzo wcześnie stał się chrześcijański. Znajdują się tu ważne wczesnochrześcijańskie kościoły. Bazylika św. Cecylii

Co zobaczyć:

Getto rozciąga się wzdłuż lewego brzegu Tybru, na miejscu starożytnego Portyku Oktawii. Rzymska wspólnota żydowska sięga swoją historią II w. przed Chrystusem i jest najstarszą w Europie. Getto powstało w 1555 r. na mocy dekretu papieża Pawła IV. Po zjednoczeniu Włoch zostały zburzone mury Getta i zbudowana nowa synagoga.

Co zobaczyć:

  • Synagoga
  • Teatr Marcellusa
  • Portyk Oktawii
  • Wyspa Tybrowa ze starożytnymi mostami
Zatybrze - starożytne Transtiberinum - jest położone po prawej stronie Tybru. Zachowuje atmosferę i charakter małego miasta niezależnego od pozostałych części Rzymu. Słynie ze swoich specyficznie rzymskich pizzerii i restauracji. W starożytnosci zamieszkiwali Zatybrze cudzoziemcy - wsród nich Żydzi i chrzescijanie. Kosciól Matki Bożej Zatybrzanskiej jest prawdopodobnie najstarszym miejscem kultu maryjnego w Rzymie. Trasa spaceru

Co zobaczyć:

  • Bazylika Matki Bożej Zatybrzańskiej
  • Bazylika św. Cecylii
  • Most Sykstyński
  • Campo de'Fiori