Od Awentynu poprzez Getto do Zatybrza

Usta Prawdy
Awentyn - wysunięte na południe, odcięte od pozostałych, jedno z siedmiu rzymskich wzgórz. U jego stóp na północy rozciąga się starożytny hipodrom, od zachodu malowniczo snuje się Tyber. Swoich gości przyjmuje Awentyn doniosłym spokojem i zaskakującą ciszą. Urzeczeni nim, opiewali Awentyn wielcy włoscy poeci - Gabriele D'Annunzio i noblista Giosuė Carducci.
Pierwotnie Awentyn miał charakter plebejski, później arystokratyczny i bardzo wcześnie stał się chrześcijański. Znajdują się tu ważne wczesnochrześcijańskie kościoły.

Co zobaczyć:Bazylika św. Cecylii


Circus Maximus
Bazylika św. Sabiny
Kościół św. Bonifacego i Aleksego
• Dziurka od klucza w bramie Prioratu   Kawalerów Maltańskich
• Panorama z ogrodu pomarańczowego
• Kościół Matki Bożej in Cosmedin ze słynnymi Ustami Prawdy
• Antyczne świątynie i Łuk Janusa na Forum Boarium

Getto Teatr Marcellusa i Synagoga rozciąga się wzdłuż lewego brzegu Tybru, na miejscu starożytnego Portyku Oktawii. Rzymska wspólnota żydowska sięga swoją historią II w. przed Chrystusem i jest najstarszą w Europie. Getto powstało w 1555 r. na mocy dekretu papieża Pawła IV. Po zjednoczeniu Włoch zostały zburzone mury Getta i zbudowana nowa synagoga.

Co zobaczyć:
• Synagoga
• Teatr Marcellusa
• Portyk Oktawii
• Wyspa Tybrowa ze starożytnymi mostami

Zatybrze - starożytne Transtiberinum - jest położone po prawej stronie Tybru. Zachowuje atmosferę i charakter małego miasta niezależnego od pozostałych części Rzymu. Słynie ze swoich specyficznie rzymskich pizzerii i restauracji. W starożytnosci zamieszkiwali Zatybrze cudzoziemcy - wsród nich Żydzi i chrzescijanie. Kosciól Matki Bożej Zatybrzanskiej jest najstarszym miejscem kultu maryjnego w Rzymie. Trasa spaceru

Co zobaczyć:
Bazylika Matki Bożej Zatybrzańskiej
• Bazylika św. Cecylii
• Most Sykstyński
Campo de' Fiori