Twój przewodnik w Rzymie

Twój przewodnik w Rzymie


Ara Pacis - Ołtarz Pokoju

Ara Pacis

Ara Pacis

Ara Pacis

Oktawian August w swojej autobiografii-epitafium Res Gestae Divi Augusti (Czyny Boskiego Augusta) mówi, że Senat, żeby uczcić zakończenie wojen w Hiszpanii i Galii, zadekretował budowę ołtarza poświęconego Pax - bogini pokoju, na którym magistraci, kapłani i dziewice westalki będą składać doroczną ofiarę. Ów ołtarz - Ara Pacis - został wzniesiony na Polu Marsowym, o milę od świętej granicy miasta, gdzie powracający z wojen konsulowie składali władzę militarną i przejmowali władzę cywilną.

Ara Pacis to pokaźnych rozmiarów (12 x 11 m) konstrukcja z białego marmuru greckiego. Obejmuje sam ołtarz ofiarny oraz sześciometrowej wysokości ogrodzenie, które ozdabia fryz uwieczniający procesję z okazji poświęcenia ołtarza. W procesji, która odbyła się w 9 roku n.e., wziął udział cesarz i członkowie rodziny cesarskiej sportretowani na fryzie. Płaskorzeźby były wykonane przez greckich rzeźbiarzy pracujących w Rzymie i należą do najważniejszych zachowanych dzieł sztuki czasów Augusta. Ołtarz Pokoju stanowi równiez ważne świadectwo politycznego charakteru sztuki owego okresu. Dekoracje - sceny i postaci alegoryczne, ilustracje mitów o historii Rzymu, bogactwo motywów roślinnych - wskazują na Augusta, potomka Eneasza i Romulusa, jako odnowiciela Rzymu, któremu zapewnił pokój, dobrobyt i szczęście.

Ara Pacis

Adres: Lungotevere in Augusta - via Tomacelli
Otwarte wt.- ndz.: 9.00-19.00
Bilet wstępu: € 10,50, ulgowy: € 8,50
W wypadku wystaw - dodatkowa opłata
www.arapacis

Zaktualizowane: styczeń 2018
Po wiekach zapomnienia Ołtarz Pokoju został wydobyty na światło dzienne i z okazji dwutysięcznej rocznicy urodzin Oktawiana Augusta umieszczony opodal mauzoleum noszącego jego imię. Od 2006 roku delikatną materię pomnika augustowych tryumfów chroni kontrowersyjny, źle wpisany w historyczny kontekst nowy pawilon wzniesiony przez amerykańskiego architekta Richarda Meiera. Pawilon zawiera również pomieszczenia ekspozycyjne.


Home