Twój przewodnik w Rzymie

napisz zadzwoń

Twój przewodnik w Rzymie

napisz zadzwoń

Kościół śś. Bonifacego i Aleksego
na Awentynie

Schody św. Aleksego

Schody św. Aleksego

Schody św. Aleksego
Schody św. Aleksego
(Santi Bonifacio e Alessio)
  Piazza di Sant'Alessio, 32)

Historię św. Aleksego opowiada jeden z najstarszych zabytków języka polskiego - Legenda o świętym Aleksym.
Aleksy, jedyny syn zamożnego rzymskiego patrycjusza, w dniu swego ślubu poczuł powołanie do służby Bogu i porzuciwszy rodzinę, wybrał żywot pustelnika i ascety w Ziemi Świętej. Po latach tułaczki powrócił pod ojcowski dach, przywożąc ze sobą cenną ikonę, którą do dziś czci się w prawej nawie kościoła. Nierozpoznany przez nikogo umarł pod schodami rodzinnego domu.
W IV wieku nad pałacem rodziców Aleksego powstał kościół. W lewej nawie znajdują się drewniane schody, pod którymi Aleksy dokonał swych dni, zaś pomiędzy filarami do dziś stoi studnia starożytnego pałacu. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i w rezultacie nosi ślady kolejnych epok: ogólny kształt jest klasycystyczny, ale dzwonnica romańska, portyk malowniczego dziedzińca jest średniowieczny, a kolumny starożytne. Nad ołtarzem głównym wznosi się masywne XVI-wieczne cyborium. Pod nim, w krypcie, na której ścianach zachowały się XII-wieczne freski, zostały złożone relikwie angielskiego biskupa i męczennika, św. Tomasza Becketa, zamordowanego z rozkazu króla Henryka II w katedrze w Canterbury.

Home