Street art

Kiedy cesarze i papieże przez wieki budowali Rzym, tworząc nowe ulice i place, czy ozdabiąjąc już istniejące, czynili to, by cieszyć oczy mieszkańców i przybyszów. Dzięki temu Rzym stał się wielkim muzeum pod odkrytym niebem. W bliższych nam czasach sztukę skomercjalizowano, ukryto w muzeach i galeriach. Dzielnice powstałe w XX wieku jawią się jako pozbawione wszelkiej oryginalności, podobne we wszystkich miastach. Street art to sztuka, która upomniała się o swoje prawa i publiczność, wyszła na peryferyjne ulice i place, by zwrócić Rzymowi charakter muzeum pod odkrytym niebem, otwartego dla wszystkich, gdzie nie trzeba stać w kolejkach ani płacić za bilety.
Jak dawniej pracują w Rzymie artyści - street-artowcy - z różnych stron świata. Są między nimi wielkie sławy jak Blu (IT), Roa (B), Vhils (P), C215 (F), duo Etam Cru (PL), Alice Pasquini (IT) i inni.

Poniższa mapka interaktywna sygnalizuje murale najbardziej znane.