Twój przewodnik w Rzymie

Twój przewodnik w Rzymie


Kościół Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia

Guido Reni, Archanioł Michał pogromca szatana

Guido Reni, Archanioł Michał pogromca szatana

Guido Reni, Archanioł Michał pogromca szatana (Santa Maria della Concezione
  Via Veneto, 27)

Kościół Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, główny kościół zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów, był zbudowany przez brata papieża Urbana VIII. Kościół ma skromna fasadę i jednonawowe wnętrze z dziesięcioma bocznymi kaplicami, które obok relikwii kapucyńskich świętych goszczą malowidła czołowych artystów tego okresu takich, jak Pietro da Cortona, Lanfranco, czy Domenichino. Niektóre z nich to słynne arcydzieła: w jednej z kaplic znajduje się obraz Guido Reni, Archanioł Michał pogromca szatana, a w przykościelnym muzeum - Św. Franciszek Caravaggia.

W głównej nawie, opodal ołtarza, spoczywa drugi syn króla Jana III Sobieskiego, Aleksander, który pod koniec swego niedługiego życia (1677-1714) założył habit kapucynów. Piękny monument nagrobny ufundowany przez papieża Klemensa XI wykonał Camillo Rusconi. Przedstawia on płaskorzeźbiony portret królewicza w owalnym medalionie umieszczony ponad urną ze spoczywającą na niej koroną. Wysuwający się spod urny orzeł w koronie wydaje się czytać napis na grobie: "ALEKSANDER PRINCIPES REGIUS JOANNIS III REGIS POLONIAE FILIUS".

Kościół jest często odwiedzany ze względu na niezwykłe krypty "udekorowane" w nieco makabrycznym guście kośćmi i szkieletami czterech tysięcy kapucynów przeniesionych tu z cmentarza, który znajdował się przy wcześniejszej siedzibie zakonu. Podziemia stanowi sześć cmentarnych kaplic, których ściany i sufity wyłożone są "mozaikami" z ludzkich czaszek, miednic i piszczeli. Napis nad wejściem głosi: Byliśmy tym, czym wy jesteście, czym my jesteśmy, wy będziecie. Ta swoista dekoracja krypt jest wyrazem kapucyńskiej obojętności dla ciała, które opuszczone przez duszę, staje się niczym - czymkolwiek: TU SPOCZYWA PYŁ, PROCH I NICOŚĆ głosi epitafium na grobie fundatora kościoła Antonia Barberiniego, kapucyna.

Home